Preekwedstrijd: “Leven in een technologisch tijdperk”

Een christelijk perspectief op de vergaande invloed van technologie op mens en maatschappij

LEUVEN, 25 maart 2019 – Technologie is niet meer weg te denken uit het dagelijks leven. Hoewel technologie wordt ingezet als hulpmiddel, doet ze meer: ze verandert onze perceptie van de realiteit. Het Institute of Leadership and Social Ethics, een onderzoeksinstituut van de Evangelische Theologische Faculteit te Leuven, organiseert daarom een preekwedstrijd over het thema “Leven in een technologisch tijdperk.”

Technologie doordrenkt onze gehele maatschappij. Technologische ontwikkelingen worden vaak zonder kritisch denkwerk deel van ons leven, alsof ze slechts neutrale hulpmiddelen zijn. Technologie wordt beoordeeld op de context waarin het gebruikt wordt. Terwijl onafhankelijk van gebruik, technologie de mens en hoe wij de wereld waarnemen en interpreteren beïnvloedt als een kijklens.

Daarnaast lijkt technologie steeds meer te kunnen waar voorheen mensen alleen toe in staat waren. Technologie werd in de afgelopen millennia ontwikkeld om fysieke activiteiten makkelijker te maken, maar de afgelopen decennia lijkt zij ook onze denkcapaciteit over te kunnen nemen. Kunstmatige Intelligentie lijkt ons in toenemende mate mentaal te kunnen evenaren. Hoe lang nog tot zij ons overtreft?

Wat betekent dit voor ons mensbeeld? Het moderne humanisme heeft de menselijke zelfontplooiing als hoogste goed voor ogen, maar deze zelfontplooiing dreigt door technologische ontwikkelingen irrelevant te worden. Hoe verhoudt de christelijk opvatting van de mens in het beeld van God (imago Dei) zich tot deze technologische ontwikkelingen? Wordt zelfontplooiing een middel tot een doel, en niet een doel op zich? Als de mens in het beeld van God gemaakt is, moeten wij kunstmatige intelligentie dan opvatten als een logisch gevolg van de mens die naar de gelijkenis van God schept, of als het resultaat van een zondige mens die in toenemende mate als God wil worden?

De preekwedstrijd is deel van het onderzoeksproject Moral Discernment in an Age of Complex Technology: Tools for Pastors in Europe. Het project wil Europese kerkleiders assisteren om de dialoog over technologische ontwikkelingen aan te gaan met christelijke professionals die werken in een seculiere context. Daarnaast wil het ook kerkleiders en de bredere christelijke gemeenschap een moreel onderscheidingsvermogen helpen vormen met betrekking tot deze ontwikkelingen.

Deelname

Deelnemers kunnen hun uitgeschreven Nederlandstalige preek van 1500 tot 2500 woorden ten laatste 30 juni 2019 opsturen naar preekwedstrijd@etf-ilse.org. De winnaar ontvangt € 500,- en een driedaags verblijf in Leuven, België. De winnaar wordt medio september 2019 bekendgemaakt.

Kijk voor de algemene voorwaarden op https://etf-ilse.org/preekwedstrijd/algemene-voorwaarden.